Publikacje

Inwentaryzacja szałaśnictwa i zjawisk związanych z kolonizacją na prawie wołoskim na terytorium Kraju żylińskiego

Problem kolonizacji opartej na prawie wołoskim na terenie obecnego Kraju żylińskiego nie był dotychczas opracowany całościowo, pojedyncze informacje można znaleźć w licznych artykułach, publikacjach i innych źródłach. Niniejszy tekst jest swoistym podsumowaniem i tej problematyki, opiera się bezpośrednio na wspomnianych już źródłach z minimalnymi korektami i interpretacją. Obszary obecnego podziału terytorialnego kraju żylińskiego tworzą historyczne regiony Górnego Povaża, Kysuc, Turca, Orawy i Liptowa. Są to przeważnie tereny górskie z charakterystycznymi obszarami, które w naturalny sposób odnoszą się do kolonizacji wołoskiej pod względem historycznym, etnograficznym, kulturowym, przyrodniczym i nawet środowiskowym. Właśnie tu zakorzeniły się zjawiska związane z nadejściem kolonistów wołoskich i rozwojem szałaśnictwa karpackiego jako unikatowego sposobu gospodarowania w regionach górskich, które do dziś za pośrednictwem przejawów kulturowych, komercyjnych, odbierane są jako część słowackiej tożsamości.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020