Szlak Wołoski

Pomysł stworzenia szlaku zrodził się parę lat temu w gorczańskiej Ochotnicy - pierwszej w polskich Beskidach wsi powstałej w 1416 r. na prawie wołoskim (od XII wieku wołoscy pasterze mieszkający na południe od Dunaju, pod wpływem prawdopodobnie tureckiej ekspansji, przemieszczali się na północ i zachód). 

W Ochotnicy, dzięki zaangażowaniu Wiejskiego Ośrodka Kultury i przy udziale miejscowego Oddziału Związku Podhalan, został opisany i oznakowany pierwszy odcinek szlaku. 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020