Aktualności

Konkurs fotograficzny "Szlak Kultury Wołoskiej" 2023 rok

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Szlak Kultury Wołoskiej”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Kultury Wołoskiej na terenie województwa podkarpackiego, a tym samym o kulturze wołoskiej, tradycjach i obrzędach pasterskich, wpisanych w kulturę Karpat.

Jeden uczestnik może przesłać max 3 fotografie.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie voucherów turystycznych.

Termin nadsyłania fotografii: do 23 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału!


Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Zgoda wizerunkowa do pobrania.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020