The route of the
Wallachian Culture

Aktualności

Informacje z dziedziny Kultury Wołoskiej oraz informacje o wydarzeniach na szlaku.

Kultura Wołoska

Wołosi – zbiorcza nazwa różnych grup etnicznych zamieszkujących pierwotnie Półwysep Bałkański, posługujących się językami wschodnioromańskimi.

W skład tej grupy wchodzą np. Arumuni – czyli Wołosi z pogranicza grecko-albańsko-macedońskiego. Pochodzenia wołoskiego są również dzisiejsi Rumuni i Mołdawianie, choć od połowy XIX wieku już raczej nie określa się ich w ten sposób.

Szlak Wołoski

Pomysł stworzenia szlaku zrodził się parę lat temu w gorczańskiej Ochotnicy - pierwszej w polskich Beskidach wsi powstałej w 1416 r. na prawie wołoskim (od XII wieku wołoscy pasterze mieszkający na południe od Dunaju, pod wpływem prawdopodobnie tureckiej ekspansji, przemieszczali się na północ i zachód). 

W Ochotnicy, dzięki zaangażowaniu Wiejskiego Ośrodka Kultury i przy udziale miejscowego Oddziału Związku Podhalan, został opisany i oznakowany pierwszy odcinek szlaku. 

Mapa szlaku

Atrakcje

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Brama grodzka

To jest opis krótki

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Bacówki edukacyjne w Małopolsce - Czarny Dunajec - Baligłówka

Położona w miejscu łatwo dostępnym i atrakcyjnym z punktu widzenia turystycznego: na skraju...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020