Bacówki edukacyjne w Małopolsce - Czarny Dunajec - Baligłówka

Kategoria: Zagroda edukacyjna

Bacówka prowadzona jest od wielu pokoleń przez rodzinne Hyrczyków. Usytuowano ją w miejscu łatwo dostępnym i atrakcyjnym z punktu widzenia turystycznego: na skraju torfowisk orawsko-nowotarskich, przy ścieżce edukacyjnej prowadzącej w głąb torfowisk oraz w pobliżu ścieżki rowerowej, a także przy szosie 957 prowadzące z Czarnego Dunajca w stronę Piekielnika.

Stado owiec wypasana na Baligówce liczy kilkaset owiec. Zwierzęta wypasane są na sporym, kilkudziesięciohektarowym terenie. Produkowane są tu sery: oscypki, bundz, bryndze  i żentyca. Bacówka znajduje się na Szlaku Oscypkowym. Owiec pilnuje pięć psów, gdyż na torfowiskach żyją stada wilków.

Obydwaj pasterze są zawodowymi bacami, posiadającymi ukończy kurs bacowski i zdane egzaminy. Mają także europejskie certyfikaty na wyroby z mleka owczego.

W ramach realizacji projektu Szlak Kultury Wołoskiej bacówka została wyposażona w eksponaty pasterskie: puciera, kocioł miedziany, formy na oscypki i redykołki, czerpak, dzwonki dla owiec, gieleta, spinka bacowska i spinka juhaska, półka na oscypki,kubki ceramiczne, pas bacowski, koszula juhaska, poidło i rosolnica.


Dane kontaktowe

Czarny Dunajec, Bacówka na Baligłówce

Lokalizacja

Galeria

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020