Atrakcje

Kultura

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Historia

Historia kolonizacji wołoskiej

Obrzędowość kultury pasterskiej

​Ludzie gór, to społeczność nad wyraz religijna i bardzo przesądna. W jej zwyczajach...

Strój pasterski

​Najwięcej elementów pasterskich zachowało się w kulturze i stroju mieszkańców najwyższych...

Muzyka i instrumenty pasterskie

​Mówiąc o muzyce „pasterskiej” na Bojkowszczyźnie oraz Łemkowszczyźnie, na wstępie...

Produkty pasterskie

Pasterstwo jest jednym z najstarszych zajęć, którym zajmował się człowiek niemal od zarania...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020