Atrakcje

Przyroda

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

PRZYRODA

​Południowo-wschodnia część Karpat polskich jest silnie przekształcona przez działalność...

Hala Redykalna

Malownicza hala położona na wysokości 1050-1100 m n.p.m. na południowo-zachodnim grzbiecie...

Hala Lipowska

Rozległa hala położona na wysokości 1180-1290 m n.p.m. na południowo-wschodnim stoku...

Hala Rysianka

Rozległa hala położona na wysokości od 1150 do 1260 m n.p.m. na wschodnich i...

Hala Pawlusia i Hala Łyśniowska

Kompleks dwóch hal położonych w obniżeniu pomiędzy Romanką a Rysianką. Hala Pawlusia...

Hala Miziowa i Hala Słowikowa

ale Miziowa i Słowikowa tworzą jeden duży kompleks położony u północnych podnóży kopuły...

Hala Śrubita

Hala rozpościerająca się w okolicach przełęczy Śrubita pod szczytem Śrubitego Wierchu (1032 m...

Mała i Wielka Racza

Ciąg polan rozciągających się pod szczytami Wielkiej (1236 m n.p.m.) i Małej Raczy, na...

Hala jaworowa – Kotarz

Hala Jaworowa określana jest, jako największa hala Beskidu Śląskiego, znajduje się pomiędzy...

Hala Boracza

Hala jest usytuowana w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki, na przełęczy o wysokości około 860...

Obszar chronionego krajobrazu – Kysuce (Chránená krajinná oblasť Kysuce)

​Obszar Chronionego Krajobrazu Kysuce ulokowany jest w północno-zachodniej części Słowacji,...

Obszar Chronionego Krajobrazu – Strážovské vrchy (CHKO Strážovské vrchy)

Obszar Chronionego Krajobrazu Strážovské vrchy został ustanowiony w 1989 roku w celu ochrony i...

Park Narodowy Mała Fatra (Národný park Malá Fatra)

Park Narodowy Mała Fatra znajduje się w północno-zachodniej części Karpat Zachodnich.

Obszar Chronionego Krajobrazu – Górna Orava (Chránená krajinná oblasť Horná Orava)

Najbardziej wysunięty na północ obszar chroniony Słowacji – Horna Orava został objęty...

Tatrzański Park Narodowy – Słowacja (Tatranský národný park)

Tatrzański Park Narodowy Słowacji jest najstarszym obszarem chronionym. W Tatrach możemy...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020