Hala Śrubita

Kategoria: Przyroda

Hala rozpościerająca się w okolicach przełęczy Śrubita pod szczytem Śrubitego Wierchu (1032 m n.p.m.) w paśmie Wielkiej Raczy na wysokości 980-1032 m n.p.m. Obejmuje teren zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie. Polska część hali nie jest dzisiaj użytkowana i nie zachowały się na niej żadne szałasy, natomiast w dolnych partiach słowackiej części hali znajdowało się kilka szałasów, które w większości zamieniono na domki letniskowe.

Przez halę przebiega czerwony szlak z Wielkiej Raczy w kierunku Przegibka i Wielkiej Rycerzowej.

Z halą wiąże się legenda o harnasiu zbójnickim, który zbudował zaczarowany, żelazny kotlik o kształcie wilka. Kiedy został zabity przez swojego kolegę ze zbójnickiej kompanii, nikt już tego kotlika nie potrafił otworzyć. Dopiero przypadek sprawił, że skarbiec trafił w ręce miejscowego karczmarza i podczas przenoszenia rozbił się. Ponadto na hali 28 grudnia 1688 r. ujęto hetmana zbójnickiego – Marcina Portasza, zwanego Dzigosikiem, który napadał i rabował przede wszystkim dwory i folwarki szlacheckie, szczególnie na terenach pomiędzy Suchą Beskidzką, Makowem Podhalańskim a Żywcem.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020