Atrakcje

Atrakcje

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Kozia Zagroda

Kozia Zagroda to zrekonstruowana zagroda wołoska, jakie dawniej stały w tym rejonie. Prócz chaty...

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Bacówki edukacyjne w Małopolsce - Czarny Dunajec - Baligłówka

Położona w miejscu łatwo dostępnym i atrakcyjnym z punktu widzenia turystycznego: na skraju...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020