Filmy

Prezentacja filmów promocyjnych o Szlaku Kultury Wołoskiej.

Część 1

Szlak Kultury Wołoskiej część 1 - Pasterski żywioł

TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY časť 1

The Wallachian Culture Trail part 1

Część 2

Szlak Kultury Wołoskiej część 2 - wołoskie smaki

TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY časť 2

The Wallachian Culture Trail part 2

Część 3

Szlak Kultury Wołoskiej część 3 - Baca, Juhas i Holajnik

TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY časť 3

The Wallachian Culture Trail part 3

Część 4

Szlak Kultury Wołoskiej część 4 - wołoska koliba

TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY časť 4The Wallachian Culture Trail part 4


Szlakiem Kultury Wołoskiej

Na Szlaku Kultury WołoskiejWspółfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020