Atrakcje

Rzemiosło i rękodzieło

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Rzemiosło I rękodzieło

Jednym z najbardziej oryginalnych rzemiosł związanych z górami w obszarze naszego zainteresowania...

Warsztaty produkcji fujar pasterskich i trombit

Warsztaty produkcji fujar pasterskich i trombit są ważnym elementem w podtrzymywaniu lokalnych...

Dzwonki pasterskie

Dzwonki najbardziej związane były i są z pasterstwem. Owce musza mieć zbyrcoki na szyi aby...

Kuśnierstwo

Odzież pasterska była i jest nieodłącznym elementem tego zawodu. Kożuchy i serdaki wykonywane...

Spinki góralskie

Metalowa spinka była i jest nieodłącznym elementem stroju pasterza.

Wełniane rękawice, łapawice, „furmanówki”

Wełniane rękawice są ciekawym reliktem z przeszłości, związanym z pasterstwem poprzez...

Wyroby z owczej wełny

Wełniane skarpety, i swetry oraz inne wyroby są związanym z pasterstwem poprzez materiał...

Sztuka i rękodzieło – najbardziej charakterystyczne produkty rękodzieła i sztuki, związane z kulturą wołoską na podkarpaciu

nNjbardziej charakterystyczne produkty rękodzieła i sztuki, związane z kulturą wołoską,...

Sztuka i rękodzieło - dzwonki pasterskie Małopolska

Dzwonki przeznaczone dla zwierząt hodowlanych odlewano z różnych stopów metali, najczęściej...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020