Atrakcje

Remeslá a remeselné výrobky

Trasa valašskej kultúry je chodníkom prírodného a kultúrneho dedičstva súvisiaceho s valašskými tradíciami v Karpatoch. Trasa má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého oblúka Karpát po stopách Valašska a osád a spája miesta so živými pastierskymi tradíciami. Turistov čaká veľa atrakcií!

Remeslo a ručné práce

​Jedným z najoriginálnejších remesiel spojených s horami v oblasti nášho záujmu je výroba...

Workshopy zamerané na ovčie fujary a trombity

Tvorivé dielne pastierskych a trombitových fujarov sú dôležitým prvkom pri udržiavaní...

Pastierove zvony

Zvonenia boli najviac spojené s pastoralizmom. Ovce musia mať okolo krku trosky, aby sa dali...

kožušníctvo

Shepherdov odev bol a je neoddeliteľnou súčasťou tejto profesie. Ovčie a ovčie srsti sa...

Manžetové gombíky pre horolezcov

Kovová spona bola a je neoddeliteľnou súčasťou kostýmu pastiera.

Vlnené rukavice, rukavice, "vozíky"

Vlnené rukavice sú zaujímavou pamiatkou minulosti a sú spojené s pastoralizmom cez materiál...

Výrobky z ovčej vlny

Vlnené ponožky, svetre a iné výrobky sú spojené s pastoralizmom cez materiál (vlna), z...

Umenie a remeslá - najcharakteristickejšie remeselné a umelecké výrobky súvisiace s valašskou kultúrou v podkarpatskej oblasti

n Najcharakteristickejšie remeselné a umelecké výrobky súvisiace s valašskou kultúrou,...

Umenie a remeslá - pastierske zvony z Malopoľska

Zvony určené pre hospodárske zvieratá boli odlievané z rôznych kovových zliatin,...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020