Trasa
Valašskej
Kultúry

Valašská kultúra

TRASA VALAŠSKEJ KULTÚRY predpokladá fungovanie medzinárodnej kultúrnej cesty založenej na valašskom dedičstve. Obnova miestneho historického a kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivít (inventarizácia kultúrnych zdrojov, školenia a kultúrne workshopy, publikácie o valašskej kultúre, „valašské udalosti“ (na základe pastoračného cyklu a pastvy oviec)) vám umožňuje znovuobjaviť a pripomenúť si toto zabudnuté dedičstvo.

Cezhraničná integrovaná kultúrna trasa slúži ako prostriedok regionálnych kultúrnych hodnôt. Svojou popularizáciou ovplyvňuje vývoj valašského dedičstva a robí z neho „živé“ svedectvo o pohraničnej kultúre. Chodník otvára nové spoločné príležitosti pre miestne komunity, ktoré na základe valašskej kultúry môžu vytvárať svoju vlastnú kultúrnu ponuku, napríklad prostredníctvom remeselníckych dielní, miestnych valašských podujatí, výroby syra atď.


Trasa Valašskej Kultúry

Trasa valašskej kultúry to sú v súčasnosti rekonštruované stopy pastierskej činnosti Valachov na území Karpát a poľsko-slovenského pohraničia, na ktorom bolo pasenie oviec po stáročia rozhodujúcim faktorom ľudského hospodárenia. Pastierstvo malo tiež rozhodujúci vplyv na formovanie hmotnej a duchovnej kultúry miestneho obyvateľstva. V súčasnosti sa historická pamäť veľmi rýchlo vytráca a v dôsledku toho zaniká spoločná regionálna identita pohraničia. Trasa valašskej kultúry v sebe nesie myšlienku kultúrnej jednoty obyvateľstva Karpát a Balkánu. Má mimoriadnu úlohu vo formovaní postojov otvorenosti, buduje vzájomné kontakty, prispieva k výmene vedomostí a skúseností. Pre osoby, ktoré sa zaoberajú kultúrou pohraničných oblastí, je Cesta valašskej kultúry svedectvom jednoty ľudí hôr.

Mapa szlaku

Atrakcie

Trasa valašskej kultúry je chodníkom prírodného a kultúrneho dedičstva súvisiaceho s valašskými tradíciami v Karpatoch. Trasa má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého oblúka Karpát po stopách Valašska a osád a spája miesta so živými pastierskymi tradíciami. Turistov čaká veľa atrakcií!

Kozia Zagroda

Kozia Zagroda to zrekonstruowana zagroda wołoska, jakie dawniej stały w tym rejonie. Prócz chaty...

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Vzdelávacie domy v Malopoľsku - Czarny Dunajec - Baligłówka

Nachádza sa na mieste ľahko prístupnom a atraktívnom z turistického hľadiska: na okraji...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020