Trasa
Valašskej
Kultúry

Aktualności

Informacje z dziedziny Kultury Wołoskiej oraz informacje o wydarzeniach na szlaku.

Kultura Wołoska


Trasa Valašskej Kultúry

Trasa valašskej kultúry to sú v súčasnosti rekonštruované stopy pastierskej činnosti Valachov na území Karpát a poľsko-slovenského pohraničia, na ktorom bolo pasenie oviec po stáročia rozhodujúcim faktorom ľudského hospodárenia. Pastierstvo malo tiež rozhodujúci vplyv na formovanie hmotnej a duchovnej kultúry miestneho obyvateľstva. V súčasnosti sa historická pamäť veľmi rýchlo vytráca a v dôsledku toho zaniká spoločná regionálna identita pohraničia. Trasa valašskej kultúry v sebe nesie myšlienku kultúrnej jednoty obyvateľstva Karpát a Balkánu. Má mimoriadnu úlohu vo formovaní postojov otvorenosti, buduje vzájomné kontakty, prispieva k výmene vedomostí a skúseností. Pre osoby, ktoré sa zaoberajú kultúrou pohraničných oblastí, je Cesta valašskej kultúry svedectvom jednoty ľudí hôr.

Mapa szlaku

Atrakcje

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Kozia Zagroda

Kozia Zagroda to zrekonstruowana zagroda wołoska, jakie dawniej stały w tym rejonie. Prócz chaty...

Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Karpaty choć nie są górami największymi i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”,...

Vzdelávacie domy v Malopoľsku - Czarny Dunajec - Baligłówka

Nachádza sa na mieste ľahko prístupnom a atraktívnom z turistického hľadiska: na okraji...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020