Wystawa instrumentów muzycznych w Piwnicznej Zdrój

Kategoria: Kultúra

Karpaty choć nie są górami największymi  i najwyższymi, mają swoje światowe „naj”, największą ilość instrumentów ludowych. Żaden inny obszar górski nie może się z nimi równać, czy to Alpy czy Himalaje. Żaden inny obszar górski nie może się z nimi równać, czy to Alpy czy Himalaje. Brzmienie tych instrumentów, połączone ze śpiewem, towarzyszyło karpackim góralom od momentu narodzin po śmierć, we wszystkich obrzędach rodzinnych i dorocznych.  W tym bogactwie muzycznych rozmaitości są  melodie, które wędrują po całych Karpatach od Bałkanów po Morawy. Tak jak przebiegały drogi wędrówek wołoskich pasterzy. 

Dlatego na Szlaku Kultury Wołoskiej zaaranżowana została wystawa poświęcona instrumentom ludowym Karpat (Piwniczna Zdrój, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury). Bo muzyka, dla karpackich górali nie była dodatkiem czy tłem do życia, ale jego esencją. To w niej odnajdujemy wspólny dla kultury jej mieszkańców wołoski rys. Na wystawie zamieszczone jest kilkadziesiąt instrumentów, lub ich fotografii podzielonych na 4 grupy: aerofony, chordofony, idiofony i membranofony. Celem organizatorów zaprojektowanie ekspozycji interaktywnej, gdyż instrument nie jest do oglądania tylko do grania. Dlatego ich sposób przedstawienia jest taki, że z każdego z nich można wydobyć dźwięk. Dla mniej odważnych przygotowana jest prezentacja multimedialna z filmowymi próbkami osób grających. Wystawa poprzez makiety przybliża też składy kapel karpackich od najstarszych – dudziarskich, po te z początku XX w. Z praktyką gania kapeli smyczkowych w podziale na prym, sekund, bas można się zaznajomić wykorzystując do tego dzwonki pasterskie. Zamieszczony projektor i amfiteatralny kształt sali wystawienniczej narzuca wykorzystanie pomieszczenia wystawy również do odtwarzania filmów dla większej ilości zwiedzających. Dzięki temu jest to idealne miejsce dla przeprowadzenia lekcji pokazowych, czy stworzenia w przyszłości festiwalu filmów karpackich.

Dane kontaktowe

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju. 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11,

Lokalizacja

Galeria

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020