Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

35-064 Rzeszów,
ul. Rynek 16/1

info@procarpathia.pl
+48 17 852 85 26
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

43-400 Cieszyn,
ul. Zamkowa 3a/1

biuro@deltapartner.org.pl
+48 33 851 44 81 / 82

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020