Atrakcje

Príroda

Trasa valašskej kultúry je chodníkom prírodného a kultúrneho dedičstva súvisiaceho s valašskými tradíciami v Karpatoch. Trasa má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého oblúka Karpát po stopách Valašska a osád a spája miesta so živými pastierskymi tradíciami. Turistov čaká veľa atrakcií!

Príroda

Juhovýchodná časť poľských Karpát je silne zmenená ľudskou činnosťou, a to tak...

Hala Redykal

Malebná hala sa nachádza v nadmorskej výške 1050 - 1100 m nad morom na juhozápadnom hrebeni...

Lipowska sála

Rozsiahla hala umiestnená v nadmorskej výške 1180 - 1290 m nad morom na juhovýchodnom svahu...

Hala Rysianka

Veľká hala umiestnená v nadmorskej výške 1150 až 1260 m nad morom na východných a...

Hala Pawlusia a Hala Łyśniowska

Komplex dvoch hál nachádzajúcich sa v depresii medzi Romankou a Rysiankou. Hala Pawlusia sa...

Hala Miziowa a Hala Słowikowa

ale Miziowa a Słowikowa tvoria jeden veľký komplex, ktorý sa nachádza na severnom úpätí...

Hala Bułita

Hala sa tiahne pri priechode Szitita pod vrcholom Wkitego Wierch (1032 m nad morom) v pásme Wielka...

Mała a Wielka Raca

Séria radov, ktoré siahajú pod vrcholy Wielka (1236 m nad morom) a Mała Racza v nadmorskej...

Sála Sycamore - Kotarz

Hala Jaworowa sa označuje ako najväčšia hala Sliezskych Beskýd, ktorá sa nachádza medzi...

Boracz Hall

Hala sa nachádza v skupine Lipowski a Romanki, na priechode asi 860 metrov nad morom

Chránená krajinná oblasť Kysuce

Chránená krajinná oblasť Kysuce sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, neďaleko...

Chránená krajinná oblasť - Strážovské vrchy (CHKO Strážovské vrchy)

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy bola založená v roku 1989 s cieľom chrániť a...

Národný park Malá Fatra (Národný park Malá Fatra)

Národný park Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Západných Karpát.

Chránená krajinná oblasť Horná Orava

Najsevernejšia chránená oblasť Slovenska - Horná Orava bola v roku 1979 pod zákonnou ochranou,...

Tatranský národný park - Tatranský národný park

Tatranský národný park je najstaršou chránenou krajinou. V Tatrách môžeme rozlíšiť tri...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020