Park Narodowy Mała Fatra (Národný park Malá Fatra)

Kategoria: Przyroda

Park Narodowy Mała Fatra znajduje się w północno-zachodniej części Karpat Zachodnich. Charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością warunków geologicznych i klimatycznych oraz pięknem krajobrazu. Odnajdziemy tu ciekawe formacje skalne, urwiska, wąwozy i szczeliny. Dotychczas zidentyfikowano ponad 1100 gatunków roślin. Na skałach wapiennych i dolomitowych występują chronione gatunki roślin, takie jak aster alpejski czy goryczka. Lasy stanowią 70% powierzchni tego obszaru, a najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami są: buk, świerk, jodła i jawor. Terytorium stwarza dogodne warunki dla niedźwiedzia, rysia, wydry, orła i innych zwierząt.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020