Národný park Malá Fatra (Národný park Malá Fatra)

Kategoria: Príroda

Národný park Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Západných Karpát. Vyznačuje sa neobvyklou rozmanitosťou geologických a klimatických podmienok a krásou krajiny. Nájdete tu zaujímavé skalné útvary, útesy, rokliny a trhliny. Doteraz bolo identifikovaných viac ako 1100 druhov rastlín. Na vápencových a dolomitových skalách sa vyskytujú chránené rastlinné druhy, ako sú alpská aster a horkosť. Lesy tvoria 70% územia a najbežnejšími druhmi sú: buk, smrek, jedľa a klen. Územie vytvára priaznivé podmienky pre medveďa, rysa, vydru, orla a ďalšie zvieratá.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020