Atrakcje

Zagroda edukacyjna

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Kozia Zagroda

Kozia Zagroda to zrekonstruowana zagroda wołoska, jakie dawniej stały w tym rejonie. Prócz chaty...

Vzdelávacie domy v Malopoľsku - Czarny Dunajec - Baligłówka

Nachádza sa na mieste ľahko prístupnom a atraktívnom z turistického hľadiska: na okraji...

Chata Chlebowa

Nachádza sa v malebnom údolí rieky Brennica v Sliezskych Beskách, a pozýva vás na stretnutie s...

Agroturistika U Gazdy

Agroturistika U Gazdy sa nachádza v Brenne alebo presnejšie v malebnom údolí Leśnica. Je to...

Pastoračné centrum v Koniakówe

Pastoračné centrum v Koniakóve, naše vzdelávacie hospodárstvo, kde môžete vidieť živé...

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020