Agroturystyka U Gazdy

Kategoria: Zagroda edukacyjna

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Brenna na wys. 700 m n.p.m.. Położone ok. 1300 m od ruchliwej drogi. W okolicy liczne szlaki turystyczne i rowerowe. Dużą atrakcję stanową zwierzęta: owce, krowy, konie, kozy, psy, koty. Serwujemy domowe posiłki, w tym chleb własnego wypieku. Latem organizowane są Mistrzostwa Polski Górali Karpackich w koszeniu łąki oraz zawody Psów Pasterskich.

Agroturystyka należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Jej działalność ma na celu zaznajamianie dzieci z działalnością rolniczą i hodowlaną gospodarstw.
Organizowane są liczne wycieczki przedszkolne i szkolne, podczas których dzieci bawią się i uczą. Przejazd kolejką, warsztaty zdobienia zwierzątek naturalnymi produktami oraz karmienie zwierząt to tylko kilka atrakcji.

Dane kontaktowe

Malinka 5 , 43- 438 Brenna 602 687 526 - Marta 660 455 246 - Andrzej 33 855 86 43 u_gazdy@interia.pl

Link do strony

https://u-gazdy.pl/

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020