Obszar Chronionego Krajobrazu – Strážovské vrchy (CHKO Strážovské vrchy)

Kategoria: Przyroda

Obszar Chronionego Krajobrazu Strážovské vrchy został ustanowiony w 1989 roku w celu ochrony i racjonalnego wykorzystania najbardziej dziewiczych obszarów Strážovskich vrchów. Powierzchnia obszaru wynosi blisko 31 000 ha, z czego przeważająca część pokryta jest lasami (78%). Najwyższym szczytem znajdującym się w obrębie obszaru jest Strážov (1213 m n.p.m.) pokryty unikalnym lasem jaworowo-bukowym. Súľovské i Strážovské vrchy w przeciwieństwie do większości formacji górskich środkowej części łuku karpackiego nie posiadają centralnego grzbietu, lecz poprzecinane są we wszystkich kierunkach gęstą siecią kotlin i głębokich dolin. Występują tu stosunkowo duże przewyższenia, ponieważ doliny usytuowane są przeciętnie na wysokości 315 – 655 m n.p.m. natomiast szczyty 600 – 1213 m n.p.m. Orientacja pasma górskiego w kierunku północ-południe umożliwia występowanie zarówno ciepłolubnych, jak i górskich gatunków roślin i zwierząt.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020