Hala jaworowa – Kotarz

Kategoria: Przyroda

Hala Jaworowa określana jest, jako największa hala Beskidu Śląskiego, znajduje się pomiędzy najwyższym wzniesieniem (974 m n.p.m.) i kotą (918 m n.p.m.) Kotarza, na bocznym grzbiecie odgałęziającym się w kierunku północno-zachodnim od szczytu góry. Administracyjnie Hala Jaworowa położona jest na terenie gminy Brenna Bogate walory przyrodnicze i widokowe warunkują powrót w to miejsce pasterstwa. W latach osiemdziesiątych wypasano tutaj stado około 350 owiec. Nazwa „Kotarz” związana jest gospodarką pasterską, koceniem się owiec. 

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020