Hala Lipowska

Kategoria: Przyroda

Rozległa hala położona na wysokości 1180-1290 m n.p.m. na południowo-wschodnim stoku Lipowskiego Wierchu (1324 m n.p.m.). Nazwa hali pochodzi prawdopodobnie od lip, które dawniej tutaj rosły. Na górnym skraju hali, pod lasem znajduje się schronisko PTTK na Hali Lipowskiej. Wybudowała je w 1931 r. bielska sekcja Beskidenverein, łamiąc zawarte wcześniej porozumienie z PTTK o podziale kompetencji w zagospodarowaniu Beskidów. Na hali znajduje się drewniany krzyż, przy którym dawniej odprawiano msze święte dla pasterzy z tej i okolicznych hal. Krzyż odnowiono, wybudowano obok kaplicę i zamontowano głaz pamiątkowy, przy którym kończy się Droga Światła upamiętniająca biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę, który bywał na Hali Lipowskiej.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020