Atrakcje

Príroda

Trasa valašskej kultúry je chodníkom prírodného a kultúrneho dedičstva súvisiaceho s valašskými tradíciami v Karpatoch. Trasa má medzinárodný charakter a vedie pozdĺž celého oblúka Karpát po stopách Valašska a osád a spája miesta so živými pastierskymi tradíciami. Turistov čaká veľa atrakcií!

Národný park Nízke Tatry (Národný park Nízke Tatry)

Masív Nízkych Tatier po Vysokých Tatrách je najdôležitejšou chránenou krajinou Slovenska....

Národný park Veľká Fatra (Národný park Veľká Fatra)

Národný park Veľká Fatra sa nachádza v severozápadnej časti stredného Slovenska....

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020