Hala Miziowa i Hala Słowikowa

Kategoria: Przyroda

Hale Miziowa i Słowikowa tworzą jeden duży kompleks położony u północnych podnóży kopuły szczytowej Pilska (Hala Miziowa) i na jej północnych stokach (Hala Słowikowa). Niekiedy cały kompleks hal określa się Halą Miziową, natomiast w niektórych opracowaniach wyróżnia się mniejsze jednostki jak Hala Słowikowa czy polana Między Młaki. Najwyższa część całego kompleksu hal sięga wysokości 1300 m n.p.m. Hala Miziowa jest dużym ośrodkiem ruchu turystycznego i narciarstwa. W 1929 r. wybudowano tutaj Schronisko PTTK na Hali Miziowej, które spłonęło w roku 1953, później w pobliżu wzniesiono tymczasowe schronisko PTTK, istniejące do 2003, kiedy to wzniesiono nowy murowany budynek. Znajduje się tutaj również budynek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z hali prowadzą wyciągi orczykowe na Pilsko, jest ona również węzłem szlaków turystycznych, stąd duży, całoroczny ruch turystyczny na jej obszarze.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020