Hala Pawlusia i Hala Łyśniowska

Kategoria: Przyroda

Kompleks dwóch hal położonych w obniżeniu pomiędzy Romanką a Rysianką. Hala Pawlusia rozpościera się od Przełęczy Pawlusiej (1176 m n.pm.) do wysokości 1200 m n.p.m., natomiast Hala Łyśniowska leży na południowo-wschodnich stokach Martoszki na wysokości 1150-1250 m n.p.m. Nazwa Hali Pawlusiej pochodzi od nazwiska jednego z jej właścicieli. Przez Halę Pawlusią prowadzą trzy znakowane szlaki turystyczne: zielony z Żabnicy na Rysiankę, żółty z Rajczy na Romankę przez Halę Łyśniowską i czerwony Główny Szlak Beskidzki na odcinku Rysianka – Węgierska Górka. Z uwagi na swoje ukształtowanie hala stanowi dobry punkt widokowy w kierunkach: wschodnim (Pilsko, Babia Góra) oraz zachodnim (Barania Góra, Skrzyczne). 


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020