Hala Pawlusia and Hala Łyśniowska

Kategoria: Nature

A complex of two halls located in a depression between Romanka and Rysianka. Hala Pawlusia extends from the Pawlusia Pass (1176 m a.s.l.) to a height of 1200 m above sea level, while Hala Łyśniowska lies on the southeast slopes of Martoszka at an altitude of 1150-1250 m above sea level. The name Hala Pawlusiej comes from the name of one of its owners. Three marked tourist routes lead through Hala Pawlusia: green from Żabnica to Rysianka, yellow from Rajcza to Romanka through Hala Łyśniowska and the red Main Beskids Trail on the section Rysianka - Węgierska Górka. Due to its shape, the hall is a good vantage point in the eastern (Pilsko, Babia Góra) and western (Barania Góra, Skrzyczne) directions.


Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020