Obszar chronionego krajobrazu – Kysuce (Chránená krajinná oblasť Kysuce)

Kategoria: Przyroda

Obszar Chronionego Krajobrazu Kysuce ulokowany jest w północno-zachodniej części Słowacji, nieopodal Parku Narodowego Mała Fatra. Składa się z dwóch wydzielonych części – zachodniej jawornickiej i wschodniej beskidzkiej. Ponad połowę terytorium zajmują lasy – w szczególności mieszane. Na obszarze występuje bogata sieć źródeł i strumieni, w związku z czym występują tu łąki bagienne i torfowiska, na których rosną gatunki chronionych i zagrożonych roślin. Dotychczas zidentyfikowano występowanie 205 gatunków kręgowców, w tym wilka, niedźwiedzia i rysia. Wśród ptaków możemy spotkać sowę włochatkę i dzięcioła trójpalczastego.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020