Atrakcje

Przyroda

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Park Narodowy Niżne Tatry (Národný park Nízke tatry)

​Masyw Niżnych Tatr zaraz po Tatrach Wysokich jest najważniejszym obszarem chronionym Słowacji....

Park Narodowy Wielka Fatra (Národný park Veľká Fatra)

Park Narodowy Wielka Fatra znajduje się w północno-zachodniej części środkowej Słowacji....

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020