Projekty

Kategoria: Kultúra

Etno chata Topolej w Goleszowie to miejsce otwarte na kulturę. Niepowtarzalna atmosfera wielokulturowości odzwierciedlona jest w każdym wyjątkowym pokoju, egzotycznym jadłospisie i imprezach, które tutaj się odbywają. Ważnym czynnikiem, który spaja to miejsce w jedną całość jest przywiązanie do Beskidzkich tradycji i upowszechnianie jej. Realizacja autorskiego projektu " Górale na Saharze- Nomadzi w Beskidach". Africae Deserta Project - Stowarzyszenie Współpracy Polsko- Marokańskiej działające w Etno Chacie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem tych dwóch kultur. Jednym z wielu zrealizowanych projektów było powstawanie filmów dokumentalnych o tematyce góralszczyzny oraz życia Nomadów na Saharze. Ważnym źródłem przekazu tradycji okazały się koncerty zorganizowane zarówno w Polsce, jak i w Maroko. Stowarzyszenie zainicjowało pionierski koncert muzyki góralskiej podczas festiwalu na Saharze. Wzięli w nim udział instruktorzy oraz podopiecznymi Fundacji Braci Golec.

Fundacja Braci Golec stworzyła płaszczyznę dla promocji tradycji wśród najmłodszych. Na terenie ośmiu gmin Żywiecczyzny umożliwiono ok. 200 uczniom  naukę śpiewu góralskiego i gry na instrumentach ludowych charakterystycznych dla regionu karpackiego, takich jak skrzypce, basy, heligonki czy dudy żywieckie. Wszystko odbywa się pod opieką wybitnych edukatorów. Jednocześnie Fundacja promuje rodzimą kulturę wydając wyjątkowe albumy dotyczące strojów ludowych obszaru Karpat. Dogłębne studium wraz z doskonałymi fotografiami przybliża czytelnikom, archaiczny i współczesny stan stroju ludowego.

Górolsko swoboda produkt regionalny marka wspiera miejscowych producentów, promując zarazem Górolskóm Swobode. Chodzi o przygraniczny region na styku Czech, Polski i Słowacji, ograniczony Beskidem Śląskim, Morawsko Śląskim oraz Kysuckim, z pierwotną przyrodą, bogatymi tradycjami i niepowtarzalnymi mieszkańcami. Wśród producentów znajdują się tradycyjne potrawy, elementy stroju góralskiego, a także wyroby artystyczne, sztuka ludowa. Marka jest szczególnie promowana w Czechach, gdzie każdy z regionów posiada swoje indywidualne oznakowanie. Produkty Góralskiej Swobody Moza nabyć bezpośrednio u wytwórcy lub na jarmarkach.

Karpaty Łączą to interdyscyplinarny projekt mający na celu ochronę biologiczno- krajobrazową Karpat. Realizowany poprzez współpracę z gminami, które chcą realizować postanowienia Konwencji Karpackiej. Ważnym aspektem działalności jest promowanie i wspieranie pasterstwa jako formy czynnej ochrony bioróżnorodności. Wydany przez Centrum UNEP/GRID- Warszawa Przewodnik Śladami Tradycyjnego Wypasu Owiec pozwala dotrzeć do czynnych bacówek w łuku Karpat i zasmakować góralskich serów.

Owca Plus w roku 2007 Samorząd Województwa Śląskiego przystąpił do realizacji Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus, którego nadrzędnym celem była ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych. Program, który wspomógł rekultywację pasterstwa w Beskidach .źródło:śląskie.pl Ze środków finansowych Programu Owca Plus odremontowane stare i wybudowano nowe pasterskie szałasy, koliby czy bacówki, z których korzystają bacowie, a także infrastrukturę pasterską (np. poidła, koszory). Ponadto zakupiono sprzęt do wyrobu serów (np. kotły, puciery, czerpaki, formy, bański, stoły do wyroby bryndzy). Obiekty te usytuowane są w pobliżu szlaków turystycznych, co podnosi atrakcyjność tych terenów oraz umożliwia sprzedaż produktów owczych.


Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne jest organizacją społeczną, której głównym celem jest zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach oraz działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Inicjatywa powstania fundacji narodziła się podczas przygotowania przedsięwzięcia pod nazwą „REDYK KARPACKI - TRANSHUMANCE 2013”. Fundacja została założona w marcu 2012 r. przez Marię i Piotra Kohut i bazuje na wieloletniej pracy społecznej, kulturalnej, jak również edukacyjnej fundatorów na terenie Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Podhala.


ProCarpathia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA. Organizacja funkcjonuje na rynku począwszy od 2004 roku. Realizuje projekt: Szlak Kultury Wołoskiej.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020