Współczesne kapele, grupy śpiewacze

Kategoria: Kultúra

Czernianie to zespół założony w 1995 roku, którego kierownikiem jest Andrzej Pilch. Członkowie zespołu zamieszkują osiedle Czarne. Pielęgnują rodową tradycję. Poprzez autentyczny strój oraz repertuar popularyzują góralską kulturę ludową. Wplatają w swoje pieśni wiersze poetów ludowych. Ich praca została nagrodzona znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami: pierwsze miejsce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i na XXXI Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych "Brenna '98".
Wałasi  to założona w 1985 roku kapela górali z Beskidu Śląskiego. Zbigniew Wałach założyciel zespołu otrzymał jedną z najważniejszych nagród w dziedzinie folkloru –Oskara Kolberga” Za zasługi dla kultury ludowej”. W swojej twórczości skupiają się na utworach tradycyjnych beskidzkich i dalszego łuku Karpat, a także własne kompozycje. Zbigniew Wałach ceniony jest również jako budowniczy tradycyjnych instrumentów, takich jak gajdy i piszczałki pasterskie. Przekazuje również swoją wiedzę o budowie instrumentów za sprawą programu szkoła mistrzów budowniczych instrumentów ludowych, gdzie jako mistrz prowadził indywidualne warsztaty budowy trombity i rogu pasterskiego z udziałem Rafała Bałaś ucznia- grający w  kapelach: Skład Niearchaiczny, Dudy Skrzypce. Kapela Dudy Skrzypce- laureaci edycji 2016r. Festiwalu Stara Tradycja. Konkurs  ma na celu wyłonienie młodych zespołów i solistów, którzy sięgają i kontynuują tradycje muzyczne regionów. Zespół jak mów nazwa składa się z dud i skrzypiec. Jest to pomniejszony Skład Niearchaiczny. Skład Niearchaiczny – młodzi ludzie pełni pasji pochodzący z Beskidu żywieckiego wykonują muzykę tego terenu. Jest ona na nowo podana słuchaczowi w bardzo profesjonalny sposób. W składzie znalazły się skrzypce, altówka, dudy, piszczałki, kontrabas i śpiew. Prezentują zatem pełne instrumentarium beskidzkiej muzyki.

Kapela Braci Byrtków laureat nagrody dla kapeli ludowej im Oskara Kolberga za zasługi dla kultur ludowej. Kapela wywodzi się z gminy Jeleśnia w powiecie Żywieckim. Jej skład to dudy żywieckie i skrzypce. Kapela składa się z najwybitniejszego dudziarza Żywiecczyzny Edwarda Byrtka oraz jego braci, którzy nie mają sobie równych w grze na skrzypcach. Wielokrotnie nagradzani za wierność autentycznego przekazu. Synowie grają repertuar zapoczątkowany przez ojca. To w głównej mierze melodie pasterskie hajduk, siuśtany, koń, sarna, obyrtki. Prezentowana przez nich  heterofonia skrzypiec i dud jest ewenementem folkloru muzycznego Żywiecczyzny.

Nowina w 1984 roku pani Krystyna Mruzek stwierdziła, że lepiej dać dzieciom do nauki repertuar ludowy, niż się  z nimi tropić. Po jakimś czasie działalności nazwała tą grupkę muzykantów Nowina. Wszystko to miało miejsce w Jabłónkowie, w Czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Poza szkołą muzyczną w Jabłonkowie reprezentowaliśmy Jabłonkowską Polską Szkołę Podstawową oraz miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W ciągu tych kilku lat pod okiem Pani Mruzkowej uczyło się sporo dzieci. Chcąc nie marnować talentów i spożytkować je wymyśliła młodszą kapele –Lipka. A później jeszcze Torke. Tak wykrystalizowała się Nowina i są to dzisiaj najstarsi uczniowie, czyli sześciu muzykantów, którym kobiece głosy. Podstawowy repertuar opiera się na ludowej muzyce Śląska Cieszyńskiego. Jest to gównie nuta góralska, dopuszczamy wariacje z innych regionów. Nowina występuje na licznych festiwalach, świętach ludowych, imprezach prywatnych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Galeria

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020