Publikacje

Inventarizácia kultúrnych zásob spojených s pastierskou kultúrou. Inventarizácia prírodných zásob spojených s prírodným dedičstvom.

V severnej oblasti Karpát, v slovanskom prostredí, sa až do dnešnej doby zachovala kultúra a tradície poukazujúce na pastiersky spôsob života tunajšieho obyvateľstva v minulosti a s nim spojené tradície a lexikálny fond pochádzajúci z Balkánu. Pôvodnými nositeľmi tejto kultúry boli Valasi, pastieri z rumunských oblastí, ktorí žili nomádskym spôsobom života a presídľovali sa so svojimi stádami horského dobytka (ovce a kozy) pri hľadaní nových pastvísk. Vytláčaní boli aj postupom Turkov na Balkánsky polostrov a s tým spojeným vojnovým nebezpečenstvom.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020