Boracz Hall

Kategoria: Nature

The hall is located in the Lipowski Wierch and Romanki Group, on a pass about 860 m above sea level. Every year there is a ceremonial ending of grazing on Saint Michael. Then the shepherd separates the sheep and settles with the gazda (owners) of the entrusted sheep. The event is accompanied by highlander music and refreshments.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020