Boracz Hall

Kategoria: Przyroda

Hala sa nachádza v skupine Lipowski Wierch a Romanki, na priechode asi 860 m nad morom a každý rok sa slávnostne končí pasenie svätého Michala. Potom pastier oddeľuje ovce a usadzuje sa s gazdou (majiteľmi) zverených oviec. Akciu sprevádzajú horolezecká hudba a občerstvenie.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020