Aktualności

Invitation to a meeting devoted to "Szałaśnictwo Beskidzki on the 15th anniversary of sheep grazing on Stecówka and Złote Gronie"

The Commune Culture Center in Istebna, the Podhale Association, the Silesian Highlanders Branch and the shepherd Mateusz Kawulok invite you to a meeting devoted to the "Szałaśnictwo Beskidzki" on the 15th anniversary of sheep grazing on Stecówka and Złote Gronie

The meeting will take place on 29/03/2019 at 14:00 in the GOK building in Istebna.

At the meeting you will be able to learn about the history of sheep grazing in Istebna, about the possibility of transferring their sheep for summer grazing to a shepherd and learn about further plans for the development of salsa.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020