Aktualności

Pozvánka na stretnutie venované „Szałaśnictwo Beskidzki k 15. výročiu pasenia oviec na Stecówke a Złote Gronie“

Komunitné kultúrne stredisko v Istebne, združenie Podhalie, pobočka Sliezskej vysočiny a pastier Mateusz Kawulok vás pozývajú na stretnutie venované „Szałaśnictwo Beskidzki“ k 15. výročiu oviec pasúcich sa na Stecówke a Złote Gronie

Schôdza sa uskutoční dňa 29.03.2019 o 14:00 v budove GOK v Istebne.

Na stretnutí sa budete môcť dozvedieť o histórii pastvy oviec v Istebne, o možnosti presunu oviec na letnú pastvu do pastiera a dozviete sa ďalšie plány rozvoja salsy.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020