Wydarzenia

A conference summarizing the "Wallachian Culture Trail" project,

The conference was organized by the Association "Podkarpacie" Pro Carpathia.

Each Conference participant will receive attractive promotional materials.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020