Wydarzenia

Konferencja podsumowująca projekt „Szlak Kultury Wołoskiej”,

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

Każdy Uczestnik Konferencji otrzyma atrakcyjne materiały promocyjne.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020