Bacówka "Na Królowej", Soblówka, Beskid Żywiecki

Kategoria: Architecture

Awareness of the Wallachian origin of the Ujsoły commune made its inhabitants attach particular importance to shepherd culture. Convenient grazing areas meant that Tadeusz Szczechowicz has been here for many years. Excellent cheeses are made at the shepherd's hut. The small-sized object made in a simple structure, decked with a gable roof, serves as a storage compartment

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020