Bacówka "Na Królowej", Soblówka, Beskid Żywiecki

Kategoria: Architektúra

Znalosť valašského pôvodu obce Ujsoły spôsobila, že jej obyvatelia pripisujú osobitnú dôležitosť pastierskej kultúre. Pohodlné pasienky znamenali, že Tadeusz Szczechowicz je tu už mnoho rokov. Vynikajúce syry sa vyrábajú v pastierskej chate. Ako úložný priestor slúži drobný predmet vyrobený v jednoduchej štruktúre, pokrytý štítovou strechou

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020