Bacówka „Na Królowej”, Soblówka, Beskid Żywiecki

Kategoria: Architektura

Świadomość wołoskiego rodowodu gminy Ujsoły sprawiła wśród jej mieszkańców przywiązywanie szczególnej wagi do kultury pasterskiej. Dogodne tereny do prowadzenia wypasu sprawiły, że bacuje tutaj już długie lata Tadeusz Szczechowicz. Przy bacówce wyrabia się znakomite sery. Niewielkich rozmiarów obiekt wykonany w prostej konstrukcji, odeskowany z dwuspadowym dachem, pełni funkcję schówkową

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020