Brenna Skałka, Silesian Beskids

Kategoria: Architecture

An example of a wide-front cottage with a livestock part under one roof. The roof was erected in a two-pillar structure with a peak roof. The cottage is located below the shepherd's hut on Skałka

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020