Brenna Skałka, Beskid Śląski

Kategoria: Architektura

Przykład chałupy szerokofrontowej z częścią inwentarską pod jednym dachem. Dach wzniesiony w konstrukcji dwupołaciowej z daszkiem przyzbowym. Chałupa znajduje się poniżej bacówki na Skałce

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020