Brenna Skałka, Sliezske Beskydy

Kategoria: Architektúra

Príklad širokospektrálnej chaty s časťou pre hospodárske zvieratá pod jednou strechou. Strecha bola postavená v dvojpilierovej konštrukcii so špičkovou strechou. Chalupa sa nachádza pod pastierskou chatou na Skałke

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020