Kolyba in the City Forest, Jabłonków

Kategoria: Architecture

The construction of combined sochowa. The roof here is supported on gouged wooden gutters, through which rainwater drained

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020