Kolyba v mestskom lese, Jabłonków

Kategoria: Architektúra

Stavba tzv kombinovaná sochowa. Strecha je tu podopretá drážkami, drevenými žľabmi, ktoré odvádzajú dažďovú vodu

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020