Kolyba w Lasku Miejskim, Jabłonków

Kategoria: Architektura

Konstrukcja tzw. sochowa kombinowana. Dach jest tutaj wsparty na dłubanych, drewnianych rynnach, którymi odpływała deszczówka

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020