Aktualności

News

Konkurs fotograficzny „Szlak Kultury Wołoskiej w obiektywie”

Stowarzyszenie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza na konkurs fotograficzny pt. „Szlak Kultury Wołoskiej w obiektywie”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Kultury Wołoskiej na terenie województwa podkarpackiego, a tym samym o kulturze wołoskiej, tradycjach i obrzędach pasterskich, wpisanych w kulturę Karpat.

PRZEDMIOT KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii związanej ze Szlakiem Kultury Wołoskiej na terenie województwa podkarpackiego.
2. Zdjęcia powinny być wykonane na terenie województwa podkarpackiego, a tematycznie nawiązywać do kultury, tradycji i obrzędowości pasterskiej, pamiątek i miejsc związanych z Łemkami, Bojkami, mieszkańcami Karpat.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie.
5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2048 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
6. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Termin nadsyłania fotografii: do 25 października 2022 r.

Fotografie należy przesłać drogą e-mali na adres: dorota@procarpathia.pl

/files/download/news/regulamin_konkurs fotograficzny.pdfKonkurs jest organizowany w ramach projektu „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020