News

Company news and updates.

xx

Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku - QUEST

Lidia News

​W ramach zadania "Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego wykonany został quest "Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku".

xx

Interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej”

Lidia News

Przedstawiamy interaktywną mapę „Szlak Kultury Wołoskiej” opracowaną na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miejsc, wydarzeń, osób i instytucji związanych z dziedzictwem wołoskim w województwie podkarpackim. Mapa promuje dziedzictwo wołoskie, Szlak Kultury Wołoskiej oraz opracowane w ramach projektu oferty turystyczne na terenie województwa podkarpackiego, w podziale na: Beskid Niski i okolice, Pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów oraz Bieszczady Zachodnie i Góry Sanocko-Turczańskie.

xx

Zadanie pn. Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim

Lidia News

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczyna zadanie pn. „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego.
Zadanie przyczyni się do:
- rozwoju szlaków kulturowych województwa podkarpackiego w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dialogu międzykulturowego,
- zwiększenia ruchu turystycznego na Szlaku Kultury Wołoskiej, poprzez poprawę dostępności oferty Szlaku,
- przygotowania dokumentacji i materiałów dot. Szlaku Kultury Wołoskiej niezbędnych do złożenia aplikacji do systemu Szlaków Kulturowych Rady Europy.

xx

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne

Lidia News

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

xx

The seventh issue of the Carpathian Socio-Cultural Review

Lidia News

The seventh issue of the "Carpathian Socio-Economic Review" published as part of the project "The world of Carpathian rosettes - actions to preserve the cultural uniqueness of the Carpathians" co-financed by the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Program 2014-2020.

xx

The sixth issue of the Carpathian Socio-Cultural Review

Lidia News

The sixth issue of the "Carpathian Socio-Economic Review" published as part of the project "The world of Carpathian rosettes - actions to preserve the cultural uniqueness of the Carpathians" co-financed by the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Program 2014-2020.

xx

The fifth issue of the Carpathian Socio-Cultural Review

Lidia News

The fifth issue of the "Carpathian Socio-Economic Review" published as part of the project "The world of Carpathian rosettes - actions to preserve the cultural uniqueness of the Carpathians" co-financed by the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Program 2014-2020.

xx

The fourth issue of the Carpathian Socio-Cultural Review

Lidia News

The fourth issue of the Carpathian Socio-Cultural Review published as part of the project "The world of Carpathian rosettes - actions to preserve the cultural uniqueness of the Carpathians, co-financed by the Poland-Belarus-Ukraine Cross-border Cooperation Program 2014-2020.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020