Ogólne

Kategoria aktualności ogólnego przeznaczenia.

xx

Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku - QUEST

Lidia Ogólne

​W ramach zadania "Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego" finansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego wykonany został quest "Skarby w Dolinie Rabskiego Potoku".

xx

Interaktywna mapa internetowa „Szlak Kultury Wołoskiej”

Lidia Ogólne

Przedstawiamy interaktywną mapę „Szlak Kultury Wołoskiej” opracowaną na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji miejsc, wydarzeń, osób i instytucji związanych z dziedzictwem wołoskim w województwie podkarpackim. Mapa promuje dziedzictwo wołoskie, Szlak Kultury Wołoskiej oraz opracowane w ramach projektu oferty turystyczne na terenie województwa podkarpackiego, w podziale na: Beskid Niski i okolice, Pogranicze Beskidu Niskiego i Bieszczadów oraz Bieszczady Zachodnie i Góry Sanocko-Turczańskie.

xx

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne

Lidia Ogólne

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

xx

Siedme vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Siedme vydanie „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina. 2014-2020.

xx

Šieste číslo Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Šieste číslo „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ uverejnené v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina. 2014-2020.

xx

Piate vydanie Karpatského sociokultúrneho prehľadu

Lidia Ogólne

Piate číslo „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina 2014-2020.

xx

Štvrté vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Štvrté vydanie Karpatského sociálno-kultúrneho prehľadu vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát, spolufinancované z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina 2014- 2020.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020