Ogólne

Kategoria aktualności ogólnego przeznaczenia.

xx

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne

Lidia Ogólne

Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

xx

Siedme vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Siedme vydanie „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina. 2014-2020.

xx

Šieste číslo Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Šieste číslo „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ uverejnené v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina. 2014-2020.

xx

Piate vydanie Karpatského sociokultúrneho prehľadu

Lidia Ogólne

Piate číslo „Karpatského sociálno-ekonomického prehľadu“ vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina 2014-2020.

xx

Štvrté vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Štvrté vydanie Karpatského sociálno-kultúrneho prehľadu vydané v rámci projektu „Svet karpatských roziet - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát, spolufinancované z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina 2014- 2020.

xx

Tretie vydanie Karpatskej sociokultúrnej revue

Lidia Ogólne

Tretie vydanie Karpatského sociálno-kultúrneho prehľadu vydané v rámci projektu „Svet karpatských ruží - akcie na zachovanie kultúrnej jedinečnosti Karpát“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Bielorusko-Ukrajina na roky 2014 - 2020.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020